predchadzajúca strana - strana 10 - dalsia strana


PRÍRODA

     V r.1978 bol vyhlásený Národný park Nízke Tatry, ktorý je svojou rozlohou najväčším veľkoplošným chráneným územím SR a patrí aj medzi najväčšie stredoeurópskom merítku. Prírodné bohatstvo Nízkych Tatier v ničom nezaostáva za inými prírodnými celkami a chránenými územiami, je svojské - nízkotatranské. Okrem pestrého rastlinstva pásma lesov, vápencov, dolomitov a lúčnatých priestorov tohto pásma v tejto oblasti NP sa nachodí aj rastlinstvo kryštalických hornín v subalpínskom a alpínskom pásme. Podobne sa tu nachodí pre jednotlivé výškové stupne a ekologické podmienky charakteristické živočíšstvo. Kto nevidel biele poklady chráneného plesnivca, ponikleca bieleho, nepotešil sa pohľadom na ružovofialové koberčeky prvosienky najmenšej, svetlofialové drahokamy astry alpínskej, nepohladil chlpaté tielko zvončeka karpatského, alebo žlté guľôčky žltohlava európskeho a fialovohnedé kalichy ľalie zlatohlavej, nemôže povedať, že videl Nízke Tatry a ich prekrásnu prírodu. Kto s úprimným a neškodným záujmom mohol pozorovať plynulý let orla skalného, milé hry kamzíčat a svišťov na strmých zrázoch nízkotatranských kotlov, kto sa zadíval na hravý let pestrých motýľov na zakvitnutých lúkach a holiach a opájal sa nádhernými výhľadmi z hlavného hrebeňa na okolité horstvá na severe i na juhu, môže povedať, že videl srdce Nízkych Tatier a stáva sa ich priateľom a ochrancom. Kto však chodí s otvorenými očami a ušami v čarovnej prírode Nízkych Tatier vidí i niektoré nedostatky a záporné skutočnosti, ktorých pôvodcom je človek ako hospodár i návštevník. Jánska dolina patrí medzi poklady Nízkych Tatier. Mimoriadnu pozornosť si zasluhuje prírodná rezervácia Ohnište, Ďumbier, Stanišovská jaskyňa, jaskyňa Záskočie a Starý hrad, vyvieračka a ponor Štiavnice, rastlinstvo a živočíšstvo pôvabnej doliny.


- hlavná strana -

© foto a text Mgr.Ján HUČÍK
© design, grafika 3W sro -web design