predchadzajúca strana - strana 11 - dalsia strana


OCHRANA PRÍRODY

     Jánska dolina sa nachádza v Národnom parku Nízke Tatry, ktorý bol vyhlásený v roku 1978. V tejto doline sa nachádza: chránený prírodný výtvor - Stanišovská jaskyňa 1972, štátne prírodné rezervácie - Ohnište 1973, Ďumbier 1973. Jánska dolina bola už v roku 1933 vyhlásená za štátnu prírodnú rezerváciu.
    Každý návštevník prírody by si mal uvedomiť, že je na území Národného parku, ktorý je bohatstvom nášho národa a štátu a mal by dodržiavať tieto zásady:

  • Neničte kvety, stromy, hniezda vtáctva, živočíchov a zariadenia, ktoré slúžia pre poučenie a informáciu, alebo ochranu návštevníkov.
  • Chovajte sa v prírode ohľaduplne a ticho!
  • Neznečisťujte potoky a miesta vášho odpočinku!
  • Neklaďte oheň a netáborte na miestach, ktoré nie sú ako také označené a k tomu vyhradené!
  • Nepreceňujte svoje telesné sily a schopnosti a nepodceňujte tvrdé horské podmienky pri pobyte v prírode!
  • Dodržiavajte pokyny Horskej služby, pracovníkov štátnych lesov a Správy Národného parku Nízke Tatry vrátane členov dobrovoľnej ochrany prírody!
  • Nechodťe nevšímavo okolo záporných javov a upozornite nesprávne konajúcich návštevníkov a pracovníkov, poverených dozorom a kontrolou prírodného prostredia.

Dakujeme ze respektujete prirodu
ĎAKUJEME VÁM, ŽE REŠPEKTUJETE TERENNÉ ZNAČENIE A NÁVŠTEVNÝ PORIADOK,
CHRÁNITE TÝM PRÍRODU NÁRODNÉHO PARKU.

    Prajeme všetkým návštevníkom Jánskej doliny hodne krásnych zážitkov, dobré počasie a spomienky, ktoré budú lepšie, čím krajší vzťah k prírode máte vypestovaný. Tento vzťah bude vizitkou vašej osobnej vyspelosti!


- hlavná strana -

© foto a text Mgr.Ján HUČÍK
© design, grafika 3W sro -web design