predchadzajúca strana - strana 3 - dalsia strana


KALENDÁRIUM OBCE 1200 - 1985

 • 1200 - postavená misionárska modlitebňa (miesto, kde je dnes kostol)
 • 1230 - Hauk a Polka dostali od Ondreja II.donáciu, územie terajšej Uhorskej Vsi
 • 1263 - král Belo IV. daroval Bogomírovi donáciou kostolík zasvätený Jánovi Krstitelovi (kaplnku sv.Jána)
 • 1263 - 1331 Bogomír a jeho synovia - vlastníci územia, na ktorom vznikol aj Liptovský Ján, používali v "Predikáte názov Liptov"
 • 1267 - Bogomír dostal privilégium ryžovat zlato z potoka Bocianka 1267 - kráľ Belo IV. daroval Laurincovi neobývané územie od Važca po Spiš
 • 1269 - dostáva horu medzi Hybicou a Važcom
 • 1270 - údajne vznikol súkromný hrad, postavený Bogomírom, na spustnutom hradišti na kopci zvanom "Hrádok" nad Sv.Jánom
 • 1289 - Bogomír zakladá štrbu
 • 1286 - Bogomír a jeho brat Seraphin, synovia Laurinca, boli prijatí do zväzku Uhorských zemanov
 • 1285 - král Ladislav IV. dal Banské privilégium na dolovanie a ryžovanie zlata v Bockej doline
 • 1286 - zakladateľ rodu Svätojánskych je syn Bogomíra (comesa) Bodo
 • 1327 - menovite je uvedená dedina, synovia Bogomíra (Bodo), si stažovali pred kráľom Karolom Róbertom, že pred 5 rokmi vykradli "Svätojánsky kostol" a odniesli z neho aj listinu krála Ladislava IV. o jednom z ich majetku. Podľa tejto listiny kostol už jestvoval z konca l3.st. a zač.l4.st.
 • 1332 - svätojánska fara patrila spolu s farami Sv.Mary, Sv.Kríža medzi najnovšie
 • 1352 - 1360 názov Liptovského Jána poznáme v predikáte jeho vlastníka až od r.1352, resp.1360, čo dokazuje, že v Lipt.Jáne tunajší zemania mali svoje kúrie
 • 1388 - syn Boda uvedené u mena v rodostrome "SEBESTYDUDE SZENTIVANYI". Od tejto doby je i písomne doložené, že už Svätý Ján mal svoje pomenovanie
 • 1540 - poslal zeman Bohumír z Liptovského Jána "prešovským meštanom" slovenský list,
 • 1554 - Szentiványiovci založili šlachtickú školu
 • 1600 - Lipt.Ján mal 9 kúrií, dom richtára, 21 domov obývaných želiarmi a 10 opustených domov (cholera)
 • 1633 - sa narodil Martin Szentiványi - profesor, vedec
 • 1645 - zanikol termálny prameň na cintoríne
 • 1647 - Melchior Zsent Ivanyi venoval kostolu pozlátený paloš
 • 1650 - zlodeji ukradli pozlátený paloš
 • 1735 - v katolíckom kostole postavený hlavný oltár
 • 1785 - bol postavený evanjelický kostol
 • 1804 - začal zbojníčit zbojník Matej Murín z Liptovského Jána
 • 1808 - prestala slúžiť stará veža, ktorá stála mimo kostola
 • 1812 - zbojník Matej Murín bol chytený a uväznený, nazbíjal 6000 zlatých, 50 oviec, syr
 • 1823 - do katolíckeho kostola bol prenesený starý organ z Okoličného 1858, v Svätojánskej Boci upadá dolovanie drahých kovov
 • 1863 - sa narodil Ján Čajak
 • 1867 - zomrel Janko Čajak
 • 1870 - obec mala základnú obecnú školu i školu pre malé deti
 • 1873 - vypukla v obci cholera, úplne zaniklo baníctvo
 • 1896 - bol založený prvý "Fajermanský spolok" a prvá budova požiarneho skladu
 • 1902 - hralo sa prvé ochotnícke divadlo "Drotas tód"
 • 1904 - narodil sa Dr.Ján Stanislav, profesor, jazykovedec
 • 1907 - zhorel evanjelický kostol
 • 1924 - Jednota Orla na Troch Králov odohrala hry ("O polnoci", "Honorár")
 • 1929 - po prvýkrát v obci zasvietilo 12 pouličných lámp. Elektrina bola vyrobená z vodného mlyna Adama Plávku.
 • 1929-30 Jozef Gemerský Szentiványi vybudoval vaňové kúpele, krytý bazén, otvorené liečivé minerálne kúpele, "Svätojánské Teplice". Vybudoval Grand Hotel Thermal.
 • 1930 - posledný majiteľ lesov, Jozef Szentiványi predal svoj poľný a lesný majetok
 • 1948 - odkúpenie kaštiela pre kultúrny dom
 • 1950 - bola zriadená autobusová linka Lipt.Ján - Lipt.Mikuláš
 • 1950 - zriadenie miestneho rozhlasu 16 amplionov
 • 1952 - zriadenie a prevádzkovanie kina
 • 1952 - začalo sa vyučovať v novopostavenej škole
 • 1955 - začal sa budovať skupinový vodovod pre 4 susedné obce
 • 1958 - výstavba Požiarnej zbrojnice
 • 1959 - lanová lavica ponad Váh
 • 1959 - postavenie 12ks chatiek MNV
 • 1966 - rekonštrukcia a rozšírenie elektrickej siete
 • 1967 - postavený vlek v Javorovici
 • 1967-71 - vybudovanie športového areálu vrátane budov I. a II.etapa TJ Štart
 • 1969 - vybudovanie mosta pred pohostinstvom, zriadenie nového stavebného obvodu novej ulice
 • 1974 - vybudovanie mosta pred MNV
 • 1974 - most pred starým kúpaliskom (pri transformátore)
 • 1976 - nadstavba MŠ (pre 60 detí)
 • 1976 - postavila sa čistička odpadových vôd
 • 1979-80 - vybudovanie novej ulice
 • 1979 - výstavba letného termálneho kúpaliska pri ROH Máj
 • 1980 - rekonštrukcia budovy MNV a prístavba sobášnej miestnosti
 • 1980 - postavenie vleku za Mundom
 • 1981 - bola začatá regulácia potoka Štiavnica obcou
 • 1982 - otvorenie krytej plavárne
 • 1982 - výstavba odpadovej kanalizácie
 • 1984 - postavenie autobusových čakární v obci
 • 1984 - zriadenie izby Revolučných tradícií
 • 1984-85 - výstavba nákupného strediska


- hlavná strana -

© foto a text Mgr.Ján HUČÍK
© design, grafika 3W sro -web design