Kniha návštev

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 18  19 ]
Pridané: 2001-01-22 15:49:53
Ve?mi pekná prezentácia, ?akujem. Rád sa prídem do Liptovského Jána pozrie?.
Pridané: 2001-01-16 12:13:41
Stanova?ka a ryba?ka na Borovej Sihoti, splavovanie Belej a Váhu, nádherná flóra doliny Štiavnica a Jánskej doliny a najvá?šie dubáky to sú moje spomienky na najkrajší kút Slovenska Liptov. Pozdravujem všetkých liptákov a trošku im závidím.
Pridané: 2001-01-10 09:27:15
Som velmi prekvapený množstvom užito?nych informacií a dobrým spracovaním stránky, presne to som h?adal, nako?ko sa chystáme do Liptovského Jána. Uvítal by som, keby ku každému ubytovaciemu zariadeniu, ktore propagujete bola aspo? fotografia a vzdialenos? napr. od lyž. strediska Javorovica, pre tých, ktorí tam nikdy neboli. Takisto, ako je mapa obce, aj schématicku mapu Jánskej doliny s rozmiestnením propagovaných ubytovacích zariadení. Radi by sme sa ubytovali ?o najbližšie k vlekom, ?o sa pre ?loveka, ktorý tam nikdy nebol, dá zistit jedine telefonovaním na všetky ubytovacie zariadenia, ?o je dos? prácne a nákladne. Ale v?aka aj za tieto informácie, som ve?mi príjemne prekvapený, že na Slovensku má obec kam sa chystám takú stránku.
Pridané: 2001-01-08 22:38:44
Na Liptov - Liptovský Ján, Hrádok-Dovalovo a Uhorskú Ves máme už od detských a neskôr študentských ?ias "zemiakových brigád" spred 20 rokov len pekné spomienky, Chodíme na Liptov každý rok v lete i v zime. A teraz...i virtuálne na túto, graficky ve?mi pekne spracovanú stránku. Držíme palce jej tvorcom a pozdravujeme všetkých turistov a obyvate?ov Liptova. Wagnerovi z Bratislavy
Pridané: 2001-01-08 08:33:41
Táto stránka sa mi ve?mi pá?i. Je spracovaná ve?mi dobre a lákavo. Liptov, resp. Liptovský Ján je úžasná ?as? Slovenska. Pri každej návšteve sa tu cítim ve?mi dobre. Aj v tieto Vianoce, hoci boli bez snehu pre lyžiarov bežcov. Teším sa na ?alší pobyt.
Pridané: 2001-01-04 19:53:16
Mám velice rád p?írodu Liptova,už vyhledem k tomu,že jsem se v této krásné lokalit? narodil a neustále sem jezdím.Byl bych rád,kdyby mi kdokoliv odepsal na m?j E-mail,rád bych si s n?kým psal o Liptov? a jeho p?írod?,také o novinkách,které se p?ipravují v této krásné p?írod?.
Pridané: 2000-12-30 16:04:31
Táto stránka sa mi ve?mi pá?ila, je spracovaná na profesionálnej úrovni. Poskytuje ve?a informácií o histórii a dianí v regióne. Ur?ite túto stránku ešte navštívim.
Pridané: 2000-12-22 11:57:34
Moje korene siahajú na Liptov. Preto som velmi rád, že tento nádherný kraj sa dostáva do povedomia aj prostredníctvom momentálne najpoužívanejšieho média teda Internetu. Po prezretí Vašej stránky som objavil nové miesta, o ktorých som nevedel a kam sa ur?ite pôjdem v blízkej budúcnosti pozrie?.
Pridané: 2000-12-19 13:36:26
Skvelá práca s touto stránkou. V?aka takýmto projektom sná? Liptovský Ján za?ne úro?it svoj potenciál. Prajem ve?a úspechov pri rozvoji obci. Michal Stanislav
Pridané: 2000-12-18 19:36:31
Pán Vladimír Kup?o d?a 29,11,2000sme oficiálne ukon?ili slovenskú verziu stránky. Až od tohoto momentu môžeme za?a? s predkladmi. Uvažujeme o nemeckej, aanglickej, ma?arskej, po?skej, ruskej verzii. Záujem je aj o esperanto. Každú ponuku, ktorá je v prospech tejto stránky s rados?ou príjmeme.
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 18  19 ]