Kniha návštev

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 16  17  18  19 ]
Pridané: 2002-01-28 08:33:20
Môj názor na návrhy erbu obce Liptovský Ján. K preloženým 18-tim návrhom na erb Lipt. Jána nám takýto názor. Doporu?ujem zachova? vonkajší tvar rodového erbu Szentivániovcov, tak ako je jeho maketa už dlhé roky umiestnená pred vstupom do obce a vnímajú ho nie len ob?ania, alee aj nespo?etné množstvo návštevníkov našej dediny. Rodo- vý erb sa dlhé roky už používa aj na úradnom tla?ive Obecné- ho úradu. Vnútro erbu rozdelené na 4 polia doporu?ujem vhodným spôsobom vyplni? tým, ?o najlepšie vystihuje vznik, históriu a okolie Lipt. Jána. 1. Do ?avého horného po?a znázorni? motív kol?ovania lesa v súvislosti s osídlením nášho územia, tak ako ho vysti- huje pe?a? z 18. storo?ia. Vi? pe?atidlo archivované v Liptovskom múzeu v Ružomberku inv. ?. 20160 (figurína v návrhoch ?. 1 a 2 viac znázor?uje folklórny prvok a Lipt. Ján sa na takúto tradíciu neviaže. Postava má znázor?ova? ?ažko upracovaného drevoruba?a so sekerou v ruke a nie s valaškou, alebo toporom.) 2. Do ?alšieho po?a zvidite?ni? prvok baníctva. 3. Do tretieho po?a výskyt a prítomnos? minerálnych a ter- málnych prame?ov v minulosti ako aj v sú?asnej dobe. 4. Do posledného po?a nie?o z fauny. Jánska dolina bola a aj je bohatá na zverstvo. Možno by sa hodil medve?, ktorý žil v minulosti a vyskytuje sa až dodnes. Tiež nezabudnute?né sú podzemné krasy, jaskyne, ktorých je nespo?etné množstvo (Stanišovské, Vyviera?ka v Hlbokom, Starý hrad, Priepes? Ohnište, Medvedia, Líštia, Netopierka a mnohé ?alšie.
Pridané: 2002-01-06 04:11:33
Skuto?ne pekná stránka ! Je aj ve?mi preh?adná. Ako prvú mutáciu by som robil ale po?skú, lebo z po?ských turistov celé severné Slovensko žije, len si to na Liptove nikto nechce akosi prizna?. V ko?kých reštauráciach v L.Jáne majú napríklad jedálny lístok v po?štine ? ?o sa týka obecného erbu - existuje Heradická komisia SR .Na tú sa treba obráti? . Tu nejde o to, ?i sa niekomu erb pá?i alebo nie, ale ?i erb zodpovedá najstaršej dochovanej pe?ati obce a ?i je heraldicky ?istý. Erb sa nedá vymýš?a?, tu musí by? zachovaná kontinuita. Návrhy ?.1 a 2 trebaheraldicky vy?isti? a budú pekné. Návrhy ?.3 a ?alej sú akoby vyhrabané z roku 1950.Diletanti by nemali takéto veci robi?. Pri mojej letnej návšteve obce som bol prekvapený, že obec neseparuje odpad. Ján ako rekrea?ná jednotka Liptova by mal by? iným obciam Liptova príkladom v separácii odpadu. Tiež ma prekvapuje, že v historickom jadre obec povo?uje stava? obrovské miliónové vily ale na kaštiele sa nenájde ani koruna a chátrajú.?ím sa v Jáne postaví viac takých megavíl, tým Ján je menej a menej pre turistov / z ktorých predpokladám Ján žije prí?ažlivý.
Pridané: 2001-12-30 17:59:41
Úsp?šný Nový rok všem z Liptovského Jána p?eje rekreant.
Pridané: 2001-12-21 16:57:04
tak vybudovat naucny chodnik za 800 000 korun Slovenskych sa vam podarilo, a mozem po nim ist aj s konskym zaprahom? lebo na bavorka nemam. To u vas v obci ste taky drahy? alebo sa niekto na tom nabalil, ako je to zvykom v istej krajine. Ale aby som neveril len napisanemu, asi ten chodnik pojdem vyskusat. To bude pocit!!! ze kracam po 800 000-ovom chodniku. Este sa ozvem, ked ten chodnik vyskusam a ak chcete tak vam taky podobny chodnik postavim za 400 000, Je to vyhodna ponuka, beriete? :-)))
Pridané: 2001-10-02 16:20:06
Touto cestou chcem podakovat zamestnankyni obce za podrobne iformacie o ubytovani, stravovani, moznostiach turistiky, lyziarskych podmienkach a podobne, ktore ochotne podala cez telefon bez naznaku nervozity, vdaka ktorej sme Vasu obec navstivili spolu s rodinou zaciatkom augusta a nebanujeme. Urcite sa sem vratime, ale teraz v zimnom obdobi.Velmi sa nam pacilo v penzione Rudolf / dobra strava, prijemna obsluha, dobre ceny /. Obec je dobre udrziavana. Chybaju vsak smerove informacne tabule, viac laviciek na sedenie verejne ohniska, ale verim, ze aj to casom bude. Drzime Vam palce a uz teraz sa tesime na dni stravene u Vas.
Pridané: 2001-09-16 22:34:44
D?kuji celému kolektivu hotelu Máj,to co sem zažil+obsluha stravování-prost? super!!!Jezdil jsem na Máchovo jezero,ale vy jste m? zm?nily názor na zahrani?ní dovolenou.Kratochvíl.4.16
Pridané: 2001-08-27 08:44:03
V Lipt.Jáne mi chýba slušné turistické stravovacie zariadenie s menu d?a za rozumné ceny,tak ako je to napr. v ?echách.Takisto by tu mohlo by? viac športovísk,hlavne v doline (tenisové kurty).Inak si myslím,že obec má ve?kú perspektívu a ešte ve?a nevyužitých možností.Stránka je O.K. S pozdravom Martin z Bratislavy.
Pridané: 2001-08-07 15:32:28
Chystáme sa na dovolenku na Liptov. Naposledy som tam bola ako die?a v škole v prírode. ke?že ideme vä?šia partia, rozhodla som sa naštudova? si, ?o všetko je možné na Liptove vidie?, ?o navštívime, ako strávime ?as. Vaša stránka je vynikajúca. Obsahuje ve?mi ve?a informácií, ktoré nám ur?ite ve?mi pomôžu. ?akujem a želám ve?a úspechov.
Pridané: 2001-07-16 12:26:01
Kedže tento rok sme sa s rodinou rozhodli navštívit Liptovký Ján, tak som bola zvedavá ako to tam vlastne vyzerá. S Vašou strankou na internete som ve?mi spokojna, kedže som rýchlo našla ?o som h?adala. Hádam by ste mohli skratit a sprehliadni? niektoré informácie. Dufam, že aj s tohtoro?nou dovolenkou budem spokojná,tak ako s touto strankou!!! Držim Vám v tom prsty a prajem ve?a úspechov.
Pridané: 2001-07-16 10:04:21
By?em w chacie Ana trzy razy i przyjad? tam jeszcze. Chata Ana is the best.
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 16  17  18  19 ]