Kniha návštev

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 12  13  14  15  16  17  18  19 ]
Pridané: 2004-01-26 12:20:09
Som pravidelným návštevníkom Jánskej doliny už dvads?pä? rokov, v doline i v obci sa cítim ako doma: dolina je stále krásna a obec, vždy útulná a milá, rokmi krásnie, aj ke? ve?a krásneho z minula nenávratne stráca (škoda rozpadnutých kúríí a zániku pôvodných kúpe?ov...) Radi sme sem s manželkou chodievali s našimi de?mi a radi sem chodievame s našimi vnú?encami, ktorým býva chata SND vytúženým miestom letných i zimných dovoleniek, tak ako bola a je ním i nám. Aj touto cestou pozdravujem Ivana Flocha, skvelého chatára a ?loveka a jeho pani Magdu, ktorí vedia vy?ari? na chate SND pohodu, ktorú tak h?adá vystresovaný mestský ?lovek...Pozdravujem tiež Ferka Zahrádku, chatára z Váhostavu a jeho ženu Evi?ku a tiež manželov Dankovcov z Chaty Plus (ktorí z bývalej Stavoindustrie stvorili príjemný hotel so skvelou kuchy?ou a upraveným okolím. P.S. Gratulujem k pôsobivej prezentácií obce a doliny na webe! Na stránke 16 - fotogaléria je však malá chybi?ka: na fotografií ?. 3287 nemôže by? Horáre? Pred Bystrou! Táto je na fotografíi ? 3293. Stavby na fotografii ?.3287 by som situoval niekde do lokality, kde sa dnes nachádza zriadenie MV Bystrá...
Pridané: 2004-01-26 12:18:21
Som pravidelným návštevníkom Jánskej doliny už dvads?pä? rokov, v doline i v obci sa cítim ako doma: dolina je stále krásna a obec, vždy útulná a milá, rokmi krásnie, aj ke? ve?a krásneho z minula nenávratne stráca (škoda rozpadnutých kúríí a zániku pôvodných kúpe?ov...) Radi sme sem s manželkou chodievali s našimi de?mi a radi sem chodievame s našimi vnú?encami, ktorým býva chata SND vytúženým miestom letných i zimných dovoleniek, tak ako bola a je ním i nám. Aj touto cestou pozdravujem Ivana Flocha, skvelého chatára a ?loveka a jeho pani Magdu, ktorí vedia vy?ari? na chate SND pohodu, ktorú tak h?adá vystresovaný mestský ?lovek...Pozdravujem tiež Ferka Zahrádku, chatára z Váhostavu a jeho ženu Evi?ku a tiež manželov Dankovcov z Chaty Plus (ktorí z bývalej Stavoindustrie vy?arili príjemný hotel so skvelou kuchy?ou a upraveným okolím. Bra?o Sobolovský s rodinou P.S. Gratulujem k pôsobivej prezentácií obce a doliny na webe! Na stránke 16 - fotogaléria je však malá chybi?ka: na fotografií ?. 3287 nemôže by? Horáre? Pred Bystrou! Táto je na fotografíi ? 3293. Stavby na fotografii ?.3287 by som situoval niekde do lokality, kde sa dnes nachádza zriadenie MV Bystrá...
Pridané: 2004-01-23 21:42:12
Jezdíme už 2 roky lyžovat do L.Jánu, a p?íjemn? nás p?ekvapilo, jaký má L.Ján www stránky. P?eji hodn? zdaru do dalších let.
Pridané: 2003-12-19 23:57:46
Vazeny pan Struhar! Prepacte,ze sa ozyvam neskor,nemam zatial e-mail.Tento tyz- den som bol na otocke v L.Jane a v stredu bolo prekrasne, sneh,slnko,tazko pre mna opisatelne.A v tento krasny den som stretol aj pana Alina,no nemohol som mu z urcitych dovodov interpretovat co ste tu napisali.Teda presne.Pravdaze si na Vas spomina,no ostatne z tohto rozhovoru niekedy osobne.Ked ste minuly mesiac oslavovali meniny,presne v ten den som oslavoval 49-te narodeniny.Prajem Vam aj Vasej rodine poko- jne a vesele Vianoce a vsetko dobre v novom roku.Zaroven toto prajem vsetkym jancanom,nebudem menovat,aby som na nie- koho nezabudol a prajem vam len slusnych navstevnikov a pria telov vasej krasnej prirody,lebo tych opacnych je dost.Na Web.stranke liptov.sk.to pekne napisala jedna pani,cesky a je to o L.Jane. S pozdravom Blazej.
Pridané: 2003-11-21 13:44:27
PLEASE I DON WAKA HEREOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Pridané: 2003-11-03 16:11:16
Vazeny pan Blazej, Kludne mi napiste emial a mozeme sa dohodnut, kedy a kde sa stretneme. Martin
Pridané: 2003-11-03 15:05:07
Vazeny pan Blazej, Kludne mi napiste emial a mozeme sa dohodnut, kedy a kde sa stretneme. Martin
Pridané: 2003-09-28 17:36:09
Vazeny pan Struhar! Napisali ste to jednoducho prekrasne a hovorite mi z duse. Dufam,ze sa s Vami raz v L.Jane stretnem.
Pridané: 2003-09-22 17:46:35
K Liptovskému Jánu ma ?ahá od mali?ka. Ve? som zástupcom 4. generácie, ktorá sa vracia do tejto malebnej obce schovanej pod chrbtami majestátnych kopcov Nízkych Tatier. Liptovskému Jánu a jeho obyvate?om v?a?ím za množstvo krásnych zážitkov. Už len na málo miestach Slovenska sa dá nájs? to?ko dobrosrde?ných ?udí ako v Jáne. Pamätám sa, ke? som bol malý (mnohí tomu dnes už ani neveria, že aj také mohlo by?) a rodi?ia spomenuli, že ideme do Jána, tak sa za?ínal v mojej detskej duši sviatok. Sviatok z viacerých poh?adov. Poh?ad prvý bol jednozna?ný. Kone?ne ideme pre? z Bratislavy. Poh?ad druhý bol, povedal by som, pre bratislavského chlapca absolutne nediskutovate?ný. Život na chate bez elektriky, vodovodu, plynu a s najbližšími potravinami vzdialenými 5 km je romantika, ktorá sa nedala nevychutna?. Poh?ad tretí: Zase sa po roku stretnem so všetkými tými zaujímavými ?u?mi, ktorí rozprávajú po slovensky, ale úplne iná? ako som bol zvyknutý z Bratislavy. Tá Liptov?ina je tak krásne mäkká a má to?ko zaujímavých ?úbozvu?ných sloví?ok (zemiaky = švábka, egreše = polky). Tešil som sa, ako sa stretnem s Kunošovcami, Císarovcami, ?erve?ovcami a mnohými ?alšími ?udmi, s ktorými sa dodnes v dedine zdravím, ale mnohých poznám už len pod?a tváre, ako nás na chatu príde pozrie? horár Alino, ktorý mal vždy po ruke nejakú tú zaujímavú historku a ako sa zoznámim s novými kamarátmi z chaty oproti. Poh?ad štvrtý: Ke? skon?ila dovolenka rodi?ov, tak nastupovali na "šichtu" starí rodi?ia a ke?že starý otec bol pedagógom, tak sme na chate v Jáne ostávali ?alšie minimálne 3 týždne so setrou Zuzkou a sesternicami Jankou a Hankou. Starý otec nádherne ma?oval a pre nás, detváky, to bola vždy slávnos?, ke? napol na svoju podložku papier, navlh?il ho vodou, pripravil si taba?ik, fajo?ku a, ako to on s ob?ubou vravieval, za?al púš?a? farbi?ky. So zatajeným dychom som bol schopný jeho ?innos? pozorova? dlhé hodiny. Po ?ase, ke? som už nazbieral nejaké rô?ky, tak sme na chatu chodili povä?šine s rodi?mi. Tieto výlety mali svoju romantiku a tvrdos? zárove?. Romantika bola v tom, že sme ve?er zvä?ša opekali pri ohníku a do chaty sme chodili po svetle svie?ok, alebo petrolejok. Tvrdos? bola v tom, že v takomto prostredí sme jednoducho museli všetci priloži? ruku k dielu. Bolo treba donies? pitnú vodu z ne?alekého prame?a, bolo treba poumýva? riad po obede, naká?a? drevo na zakúrenie. Mnohokrát bolo treba opravi? nejaké veci na chate, alebo v chate. Po ?ase, ke? som sa už od rodi?ov osamostatnil, tak som mal možnos? ?asto cestova? po Slovensku a nikdy som si nenechal ujs? možnos? sa v Jáne zastavi? aspo? na hodinku. Vä?šinou som sa prechádzal po doline, kde má starý otec chatu. Mnohokrát to bolo v obleku s kravatou na krku a ke? ma stretli nejakí turisti, tak si nevedeli o?i vyo?i? nad tým, ?o vidia. Poh?ad posledného roka: Liptovský Ján sa mi stal do slova a do písmena osudným. Tu som sa spoznal s Jankou Císarovou, ke? sme ešte pomali ani rozpráva? nevedeli. Nikdy za ten ?as, ?o sa Císarky chodili hráva? pred našu chatu som si ani len nepomyslel, že sa stane to, ?o sa stalo 26. októbra minulého roka. S Jankou sme sa zobrali. Ke? sme o manželstve za?ali uvažova?, tak sme za?ali pri výbere miesta nášej svadby. Ako zázrakom sme sa hne? pri prvom návrhu zhodli: "Mohli by sme ju ma? v Jáne." A tak sa aj stalo. Mnoho ?udí sa nás pýtalo, že pre?o v Jáne? Ve? Janka je z Hrádku a ty si z Bratislavy. Museli sme ?asto vysvet?ova?, že Ján je naším duševným domovom a tak sme sa rozhodli náš vz?ah k tejto malebnej dedinke nejakým spôsobom "zlegalizova?". V ústrety nám vyšli všetci, ktorých sme o to poprosili, vrátane pána starostu, Gejzu ?ániho a pani Evy ?erve?ovej. Po svadbe som bol v Jáne už viackrát a stále ma to tam ?ahá. Stále sa tam nie?o deje a stále tam mám na ?o spomína?. Napriek tomu, že pracujem v zahrani?í, nevynechám jedinú možnos? sa do Jána vráti?. ?i už k Starkej z Jána, alebo na chatu s našimi, alebo na Chatu A?a s kamarátmi, kde je o nás vždy perfektne postarané (Ani?ka, mám Vás pozdravi? od všetkých, ktorí u Vás už boli, od Obra, Moniky, Vrabca, Hri?a, Flóra, Ma?a Hantáka, Zuzky a aj Jana Kubániho). Martin
Pridané: 2003-08-06 13:56:05
V júli som strávila krásny pobyt v Hoteli MÁJ. Všetky služby vrátane ubytovania, stavy, príjemného personálu boli vynikajúce. Jedinú a to najvä?šiu výhradu mám k autobusovému spojeniu (cez sobotu) Lipt. Mikuláš - Lipt. Ján a spä?. V sobotu je pod?a m?a najvä?ší nápor návštevníkov. Autobus je preplnený nielen ?udmi ale aj batožinou. Pri odchode z dovolenky d?a 26.7.2003 o 8,40 hod. od Zotavovne ?umbier bol preplnený autobus tak, že už na spodnej zastávke nemohli nastúpi? všetci ?udia. I napriek tejto nepríjemnej skuto?nosti sa rada vrátim do Liptovského Jána.
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 12  13  14  15  16  17  18  19 ]