Szentiyvániovský kaštieľ  
- Fotogaléria - Stará časť obce pred Mlynom, obraz J.Lukáč


Liptovský svätý Ján, foto r.1890Späť


- hlavná strana -

© 2000 foto a text Mgr.Ján HUČÍK

www.liptov.sk