Epitaf v katolíckom kostole
- Fotogaléria - Bogomír


Pomník por.Daniela na Svidovskom sedleSpäť


- hlavná strana -

© 2000 foto a text Mgr.Ján HUČÍK

www.liptov.sk