Evanjelická škola
- Fotogaléria - Základná škola


Národná škola pre slabozrakýchSpä


- hlavná strana -

Š 2000 foto a text Mgr.Ján HUČÍK

www.liptov.sk