Popisná tabuľa náučného chodníka
- Fotogaléria - Szentiyvániovský kaštieľ


ParaglaidingSpäť


- hlavná strana -

© 2000 foto a text Mgr.Ján HUČÍK

www.liptov.sk