Pečať obce
- Fotogaléria - Kaštieľ Szentiyváni-Gemerský, približne rok 1900


Obraz J.Alexy - dnes už neexistujúci kaštieľ na JankovskomSpäť


- hlavná strana -

© 2000 foto a text Mgr.Ján HUČÍK

www.liptov.sk