Ján Čajak ml.
- Fotogaléria - Opona ochotníckeho divadla


Prof. Ján StanislavSpäť


- hlavná strana -

© 2000 foto a text Mgr.Ján HUČÍK

www.liptov.sk