Fraňo Kráľ
- Fotogaléria - Ján Čajak


Darina HarmanováSpäť


- hlavná strana -

© 2000 foto a text Mgr.Ján HUČÍK

www.liptov.sk