Prof. Štefan Luby
- Fotogaléria - Darina Harmanová


Fraňo KráľSpäť


- hlavná strana -

© 2000 foto a text Mgr.Ján HUČÍK

www.liptov.sk