Janko Čajak
- Fotogaléria - Fraňo Kráľ


Prof. Štefan LubySpäť


- hlavná strana -

© 2000 foto a text Mgr.Ján HUČÍK

www.liptov.sk