Váh pri Liptovskej Porúbke
- Fotogaléria - Prof. Štefan Luby


Janko ČajakSpäť


- hlavná strana -

© 2000 foto a text Mgr.Ján HUČÍK

www.liptov.sk