Svätojánska dolina  - horáreň Pred Bystrou, rok 1928
- Fotogaléria - Janko Čajak


Váh pri Liptovskej PorúbkeSpäť


- hlavná strana -

© 2000 foto a text Mgr.Ján HUČÍK

www.liptov.sk