Expozícia Čajakovcov
- Fotogaléria - Váh pri Liptovskej Porúbke


Svätojánska dolina - horáreň Pred Bystrou, rok 1928Späť


- hlavná strana -

© 2000 foto a text Mgr.Ján HUČÍK

www.liptov.sk