Expozícia SNP
- Fotogaléria - Svätojánska dolina  - horáreň Pred Bystrou, rok 1928


Expozícia ČajakovcovSpäť


- hlavná strana -

© 2000 foto a text Mgr.Ján HUČÍK

www.liptov.sk