Expozícia Čajakovcov
- Fotogaléria - Expozícia SNP


Expozícia SNPSpäť


- hlavná strana -

© 2000 foto a text Mgr.Ján HUČÍK

www.liptov.sk