Expozícia dejín obce
- Fotogaléria - Expozícia Čajakovcov


Expozícia dejín obceSpäť


- hlavná strana -

© 2000 foto a text Mgr.Ján HUČÍK

www.liptov.sk