Svätojánske Teplice, rok 1930, areál s parkom
- Fotogaléria - Expozícia Čajakovcov


Váh pri OkoličnomSpäť


- hlavná strana -

© 2000 foto a text Mgr.Ján HUČÍK

www.liptov.sk