Čierny Váh pri Uhorskej Vsi
- Fotogaléria - Váh pri Okoličnom


Svätojánske Teplice, rok 1930, areál s parkomSpäť


- hlavná strana -

© 2000 foto a text Mgr.Ján HUČÍK

www.liptov.sk