Kúpalisko v 70-tych rokoch
- Fotogaléria - Fragment zo štítu domu


Kaštieľ MajorovskýSpäť


- hlavná strana -

© 2000 foto a text Mgr.Ján HUČÍK

www.liptov.sk