Prameň Rudolf
- Fotogaléria - Kúpalisko v 70-tych rokoch


Kúpalisko Máj 80-te rokySpäť


- hlavná strana -

© 2000 foto a text Mgr.Ján HUČÍK

www.liptov.sk