Prameň Kúpeľný
- Fotogaléria - Kúpalisko Máj 80-te roky


Prameň RudolfSpäť


- hlavná strana -

© 2000 foto a text Mgr.Ján HUČÍK

www.liptov.sk