Horáreň Pred Bystrou, približne 1929
- Fotogaléria - Prameň Rudolf


Prameň KúpeľnýSpäť


- hlavná strana -

© 2000 foto a text Mgr.Ján HUČÍK

www.liptov.sk