Štrandové kúpalisko 60-te roky
- Fotogaléria - Prameň Kúpeľný


Horáreň Pred Bystrou, približne 1929Späť


- hlavná strana -

© 2000 foto a text Mgr.Ján HUČÍK

www.liptov.sk