Svätojánske Teplice - kúpele, Štrandové kúpalisko, 30-te roky
- Fotogaléria - Fontána kúpaliska Máj


Kúpalisko Máj rok 2000Späť


- hlavná strana -

© 2000 foto a text Mgr.Ján HUČÍK

www.liptov.sk