Svätojánske Teplice
- Fotogaléria - Jaskyňa Zlomísk


Medvedia jaskyňaSpäť


- hlavná strana -

© 2000 foto a text Mgr.Ján HUČÍK

www.liptov.sk