Kosti z medveďa v Medvedej jaskyni
- Fotogaléria - Jaskyňa Zlomísk


Jaskyňa ZlomískSpäť


- hlavná strana -

© 2000 foto a text Mgr.Ján HUČÍK

www.liptov.sk