Svätojánske Teplice, rok 1930
- Fotogaléria - Sypárne


Ulička želiarskych domkov - ulica StarojánskaSpäť


- hlavná strana -

© 2000 foto a text Mgr.Ján HUČÍK

www.liptov.sk