Pohľad na Liptovský Ján
- Fotogaléria - Katolícky kostol


Močidlá v pozadí obec Lipt.JánSpäť


- hlavná strana -

© 2000 foto a text Mgr.Ján HUČÍK

www.liptov.sk