Jaskyňa Zlomísk
- Fotogaléria - Bogomír


Drevený nekráľovský hrad (rekonštrukčný nákres)Späť


- hlavná strana -

© 2000 foto a text Mgr.Ján HUČÍK

www.liptov.sk