Expozícia Čajakovcov
- Fotogaléria - Katolícky kostol


Kaštieľ Szentiványiovský - GemerskýSpäť


- hlavná strana -

© 2000 foto a text Mgr.Ján HUČÍK

www.liptov.sk