Púchalky
- Fotogaléria - Rovná hoľa


Cykloturistika po náučnom chodníkuSpäť


- hlavná strana -

© 2000 foto a text Mgr.Ján HUČÍK

www.liptov.sk