Ohnište, v pozadí Ďumbier
- Fotogaléria - Cykloturistika po náučnom chodníku


PúchalkySpäť


- hlavná strana -

© 2000 foto a text Mgr.Ján HUČÍK

www.liptov.sk