Plesnivec alpínsky
- Fotogaléria - Púchalky


Ohnište, v pozadí ĎumbierSpäť


- hlavná strana -

© 2000 foto a text Mgr.Ján HUČÍK

www.liptov.sk