Rovná hoľa, Kráľov stôl - dolina Štiavnica
- Fotogaléria - Ohnište, v pozadí Ďumbier


Plesnivec alpínskySpäť


- hlavná strana -

© 2000 foto a text Mgr.Ján HUČÍK

www.liptov.sk