Pomník por.Daniela na Svidovskom sedle
- Fotogaléria - Katolícky kostol asi v roku 1800


BogomírSpäť


- hlavná strana -

© 2000 foto a text Mgr.Ján HUČÍK

www.liptov.sk