Prameň Teplica
- Fotogaléria - Plesnivec alpínsky


Rovná hoľa, Kráľov stôl - dolina ŠtiavnicaSpäť


- hlavná strana -

© 2000 foto a text Mgr.Ján HUČÍK

www.liptov.sk