Katolícky kostol
- Fotogaléria - Katolícky kostol, kaštieľ Eugena Szentiyványiho, kaštieľ Jonášovský


Už neexistujúca Klongovie drevenicaSpäť


- hlavná strana -

© 2000 foto a text Mgr.Ján HUČÍK

www.liptov.sk