Čierny Váh pred Zápoľnou
- Fotogaléria - Organ v katolíckom kostole


Masív Ďumbiera z OhnišťaSpäť


- hlavná strana -

© 2000 foto a text Mgr.Ján HUČÍK

www.liptov.sk