Chytanie rýb pri Liptovskej Porúbke
- Fotogaléria - Masív Ďumbiera z Ohnišťa


Čierny Váh pred ZápoľnouSpäť


- hlavná strana -

© 2000 foto a text Mgr.Ján HUČÍK

www.liptov.sk