Sútok Bieleho a Čierneho Váhu
- Fotogaléria - Čierny Váh pred Zápoľnou


Chytanie rýb pri Liptovskej PorúbkeSpäť


- hlavná strana -

© 2000 foto a text Mgr.Ján HUČÍK

www.liptov.sk