Stará časť obce pred Mlynom, obraz J.Lukáč
- Fotogaléria - Ján Kalinčiak


Dolina Štiavnica, pohľad na vrch OkrúhlySpäť


- hlavná strana -

© 2000 foto a text Mgr.Ján HUČÍK

www.liptov.sk