Liptovský svätý Ján, foto r.1890
- Fotogaléria - Dolina Štiavnica, pohľad na vrch Okrúhly


Stará časť obce pred Mlynom, obraz J.LukáčSpäť


- hlavná strana -

© 2000 foto a text Mgr.Ján HUČÍK

www.liptov.sk