predchadzajúca strana - strana 12 - dalsia strana


NÁUČNÝ CHODNÍK

     Projekt Chodník k minerálnemu prameňu koordinovala nezisková organizácia A-projekt od februára 1997 do polovice júna 1998. Pôvodný projekt mal charakter komunitnej spolupráce medzi vlastníkmi pozemkov, samosprávami okolitých obcí, štátnou správou, odbornými štátnymi organizáciami a organizáciami tretieho sektora.
    Náučno-interpretačná trasa spájajúca obce Liptovská Porúbka, Liptovský Ján a mesto Liptovský Hrádok bola odovzdaná do užívania verejnosti v júni 1998. Šesť panelov umiestnených na trase chodníka informuje nielen o biodiverzite - druhovej početnosti a rozmanitosti organizmov, ktoré obývajú spoločné územie, ale aj o histórii okolitých obcí, tradičných činnostiach obyvateľov, starostlivosti o lesy .
    Počas jedenapolročnej práce sa sformoval päťdesiatčlenný tím dobrovoľníkov - študentov a mladých zamestnancov miestnych firiem, členov urbárskych a poľovníckych spoločenstiev, ochrancov prírody, žiakov. Odpracovali 870 hodín. Vyčistili trasu chodníka, zlepšili jeho bezpečnosť a spevnili kritické časti proti erózii drevenými schodmi a mostíkmi.
    Financovanie projektu bolo komplikované. Vôľa realizovať ho pomohla pri získavaní príspevkov a priazne u verejnosti pre túto myšlienku. Pôvodný grant 174 000 Sk od Amerických mierových zborov bol určený na zaplatenie panelov. Vďaka finančným a nefinančným príspevkom z miestnych zdrojov (materiál, náradie, technika, dobrovoľná práca a iné) sa nakoniec zrealizoval projekt v celkovej hodnote 800 000 Sk.
naučný chodnik
    Dielo bolo dokončené. Pred nami stála otázka, ako s ním naložiť. Kto sa bude starať o poškodené panely? Kto na trase chodníka vyzbiera odpadky? Kto bude svojím príkladom vychovávať návštevníkov chráneného územia?
    Oslovili nás sami. Učitelia, vychovávatelia a žiaci učilišťa v Liptovskom Jáne. Napísali nám o sebe a ponúkli spoluprácu. Vznikol spoločný projekt Staráme sa o náš chodník, ktorý podporilo Britské veľvyslanectvo v Bratislave z prostriedkov British Know How Fund. Slávnostné odovzdanie Chodníka k minerálnemu prameňu prebehlo 14. mája 1999 na nádvorí internátnej školy v Liptovskom Jáne. Od tohto dňa deti so svojimi vychovávateľmi udržiavajú trasu chodníka. Zverené povinnosti pomohli zvýšiť ich aktivitu, spoločenskú zodpovednosť a schopnosť samostatne sa orientovať v teréne.

    Bližšie informácie získate v Informačnom centre Liptovský Hrádok na Ul. SNP 311 alebo v sídle NAPANT v tej istej budove.

- hlavná strana -

© foto a text Mgr.Ján HUČÍK
© design, grafika 3W sro -web design